Regulamin serwisu berrator.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu berrator.pl jest firma:
   Fitlabs Sp. z o.o
   ul. Jerzego Szablowskiego 6
   30-127 Kraków
   KRS: 0000594249
   REGON: 363348526
   NIP: 6772396969
  2. Właściciel serwisu jest także podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień. Firma Fitlabs Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wszystkie czynności i procesy związane z obsługą zamówienia, wysyłką produktów, a także obsługą klienta (w tym z obsługą reklamacji, zwrotów produktów, zwrotów środków wpłaconych przez klientów oraz wszelkich postępowań prowadzonych z tytułu niezgodności towaru z umową).
  3. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.
  5. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Konsumentów treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zamówienia, ceny oraz dostawa towaru
  1. Wszelkie ceny podawane w obrębie serwisu berrator.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Cena podana przy konkretnym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Kupujący ma pewność, że nie zostanie ona zmieniona i będzie obowiązywać w momencie uiszczenia opłaty za zamówienie.
  3. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do zmian cen produktów, m.in. wprowadzając, przeprowadzając i odwołując akcje promocyjne dotyczące konkretnych produktów będących w ofercie.
  4. Zamówienia w serwisie berrator.pl może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba zdrowa i nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, w przypadku braku pewności co do swojego stanu zdrowia oraz problemów z tarczycą należy skontaktować się z lekarzem. Osoby, które są na granicy prawidłowej wagi ciała według wskaźnika BMI, a redukcja wagi ciała spowodować może niedowagę i zaburzenie prawidłowego wskaźnika BMI, nie mogą korzystać z produktu. W szczególności osobą zamawiającą nie może być osoba:
   • będąca w ciąży;
   • karmiąca piersią;
   • chorująca na cukrzycę (niezależnie od jej typu);
   • odbywająca rehabilitację.
  5. Zamówienie złożyć można za pomocą podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC z zainstalowaną przeglądarką internetową lub urządzenia mobilnego z systemem obsługi stron WWW.
  6. Do poprawnej realizacji zamówienia Właściciel Serwisu potrzebuje prawidłowych danych adresowych zamawiającego oraz jego adresu e-mail kontaktowego i numeru telefonu. Kupujący składający zamówienie wyrażają zgodę na podjęcie przez Właściciela serwisu wszelkich czynności mających na celu realizację zamówienia (zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu). W trakcie składania zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do każdorazowego zweryfikowania złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia może zostać wstrzymana lub całkowicie anulowana w przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia.
  8. Formy płatności akceptowane przez Właściciela serwisu:
   • karta kredytowa;
   • przelew przy pomocy systemu PayU;
   • płatności uproszczone za pośrednictwem systemu PayU;
   • płatności cykliczne uproszczone za pośrednictwem PayU;
   • pobranie (płatność kurierowi).
  9. Bez względu na formę płatności za złożone zamówienie (płatność przelewem, kartą kredytową, przelew za pomocą PayU czy za pobraniem) wszystkie przesyłki na terenie Polski wysyłane są przy wykorzystaniu renomowanej firmy kurierskiej całkowicie za darmo. W przypadku wysyłki poza granice Polski darmowa wysyłka następuje przy zamówieniu 3 produktów. Kwota ostateczna, jaką płaci klient, jest kwotą brutto, nie dolicza się do niej żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Firmy Fitlabs Sp. z o.o. W celu otrzymania faktury VAT za zamówienie klient powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez klienta kanałów kontaktowych Firmę Fitlabs sp. z o.o. o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury VAT klient powinien udostępnić Firmie Fitlabs sp. z o.o. niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
  10. Wysyłka zamówionych towarów (z wyłączaniem zamówienia z płatnością za pobraniem - przy odbiorze przesyłki) następuje maksymalnie do 48 h od momentu zaksięgowania wpłaty.
  11. Czas dostarczenia zamówienia na terenie Polski wynosi maksymalnie 3 dni od momentu nadania przesyłki.
  12. W pojedynczych przypadkach Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość późniejszej wysyłki zamówionego produktu. W przypadku wystąpienia chwilowego braku danego produktu zostanie on dostarczony niezwłocznie po przesłaniu przez producenta kolejnej partii towaru. O fakcie braku produktu oraz o planowanej wysyłce produktu Kupujący zostanie poinformowany drogą emailową. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a także zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
  13. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu. W przypadku otrzymania niepełnego zamówienia prosimy o złożenie reklamacji przy wykorzystaniu formularza na naszej stronie.
  14. Za towar uznaje się suplement diety Berrator. Opisy na stronie dotyczą korzystnego wpływu indywidualnej diety i zbilansowanego żywienia. Właściwości suplementu diety Berrator są dokładnie opisane tutaj.
  15. Towar dostarczamy do następujących państw:
   Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja.
 3. Płatności uproszczone za pośrednictwem PayU
  1. Płatności uproszczone są obsługiwane przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
  2. Klient może dokonywać płatności za towar dostarczany przez Właściciela za pośrednictwem kart płatniczych przy wykorzystaniu platformy PayU S.A. (dalej: "Operator Płatności”) w formie uproszczonej, tj. bez każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej.
  3. Proces płatności odbywa się w dwóch krokach - najpierw należy wprowadzić dane karty, a następnie dochodzi do obciążenia karty.
  4. Dane karty są zwracane z PayU w postaci tokena wraz maskowanym numerem karty oraz datą ważności - sklep nie otrzymuje i nie przetwarza wówczas pełnego numeru karty.
  5. Dane kartowe przetwarzane są w tej sytuacji jedynie przez Operatora Płatności.
  6. W przypadku reklamacji związanej z usługą płatności Operatora Płatności prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Właściciela: http://www.berrator.pl/formularz/kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Płatności cykliczne uproszczone za pośrednictwem PayU
  1. Płatności cykliczne uproszczone są obsługiwane przez PayU S.A, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
  2. Właściciel udostępnia możliwość przeprowadzania płatności, w tym płatności cyklicznych za oferowane produkty za pośrednictwem platformy Operatora Płatności.
  3. Płatności cykliczne polegają na cyklicznym obciążaniu karty płatniczej kwotą w wysokości odpowiadającej wartości zamawianego towaru. Jest to automatyczne obciążenie karty wykonywane w określonych odstępach czasowych. Klient nie musi przechodzić za każdym razem procesu płatności oraz ponownego podawania danych karty płatniczej.
  4. Dane karty będą przechowywane wyłącznie przez Operatora Płatności.
  5. Operator Płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Właściciela w zamian za zamówiony towar.
  6. Klient przed skorzystaniem z usługi płatności cyklicznej wyraża zgodę na tę formę płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w formularzu.
  7. Klient jest uprawniony do rezygnacji z płatności cyklicznej za towar Właściciela w każdym czasie, bez podawania przyczyn oraz bezpłatnie za pomocą serwisu Właściciela.
  8. W przypadku reklamacji związanej z usługą płatności Operatora Płatności, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Właściciela: http://www.berrator.pl/formularz/kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacji podlegają produkty:
   • posiadające wady fizyczne;
   • niezgodne z zamówieniem;
   • uszkodzone podczas dostawy.
  2. Konsument ma prawo zweryfikować zamówiony produkt i zawartość przesyłki w obecności kuriera firmy przewozowej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu podczas dostawy (par. IV. 1c) Konsument ma obowiązek sporządzić protokół szkody.
  3. Warunkiem udzielenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia odebrania przesyłki od kuriera. Konsument powinien to zrobić, wypełniając formularz reklamacji i określając w nim zakres reklamacji oraz wskazując przedmiot podlegający reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem powodu reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela strony wg daty ich wpłynięcia.
  5. W przypadku braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Właściciel strony zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem, wykorzystując dane podane przy składaniu zamówienia, celem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. Kontakt z Konsumentem nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia formularza reklamacji do Właściciela strony.
  6. W przypadku nadużyć zwrotu Właściciel strony ma prawo odmówić zwrotu. Za nadużycia prawa do reklamacji Właściciel strony uznaje kilkakrotny zakup i żądanie zwrotu, kilkakrotne zwroty, bezpodstawne i nieuzasadnione żądanie zwrotu, żądanie zwrotu bez posiadania oryginalnego produktu.
  7. Właściciel strony w sposób skuteczny poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu bądź nie rozpatrzeniu danej reklamacji.
  8. Reklamacja rozpatrzona będzie przez Właściciela strony nie później niż 14 od dnia przesłania poprawnie wypełnionego formularza reklamacji.
  9. Środki pieniężne z tytułu reklamacji zostaną przekazane w takiej samej formie, w jakiej odbyła się płatność za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w sposób pozytywny, ale jedynie w przypadku przesłania przez Konsumenta reklamowanego produktu na adres:
   Fitlabs Sp. z o.o.
   ul. Jerzego Szablowskiego 6
   30-127 Kraków
  10. Wzór formularza reklamacji produktów można pobrać TUTAJ
 6. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel serwisu oświadcza, iż jest właścicielem materiałów zamieszczonych w obrębie domeny, a także na innych materiałach reklamowych (logo, teksty, grafika, zdjęcia, muzyka). Znaczną część tekstów na stronie stanowią cytaty osób obecnych na stronie www.berrator.pl. Ich wypowiedzi są subiektywnymi opiniami i nie mogą być traktowane jako kompletne źródło wiedzy.
  2. Wszelkie materiały cyfrowe w formie tekstowej i graficznej udostępniane w obrębie domeny berrator.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
  3. Serwis berrator.pl nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.
  4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  5. Aby wypisać się z newslettera, wystarczy wysłać maila o treści "wypis z newslettera" na adres
  6. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.